Organització interna

JUNTA TÈCNICA JUNTA DIRECTIVA COMISSIONS
Cap de Colla Presidentes Comissió bar
Eduard Mir
Telf: 699 77 02 11
Fàtima Roura
Telf: 630 186 581
Judit Julià
Telf: 690 315 477
Gestiona el bar del local d’assaig.
Canalla Tresorera Comissió barraques
Clàudia Navarro
Anna Dutras
Anna Rie
Marc Sellarès
Jana Segundo
Èlia Bautista
Imma Bassols Coordina el muntatge i gestió de la barraca per Festes de Banyoles.
Troncs Calendari i comerços col·laboradors Comissió difusió
Nora Ventura
Arnau Torrent
Mireia Porta
Ana Peregrina
Josep Pueyo Defineix i executa l’estratègia comunicativa de la colla.
Pinyes Marxandatge i local Comissió Trobada de Colles Gironines
Andreu Martín
Jordi “Leon” Nierga
Adrià Puig
Pol Company
Eva Borell
Jordi Serarols
Organitza la 8a trobada de colles gironines a Banyoles
Responsable socis Comissió informàtica
Èlia Burch Dona suport informàtic a la colla i gestiona el servidor web.
Actes i enllaç amb coordinadora Comissió sanitària
Marta Peraferrer Vetlla per l’estat de salut dels castellers i assisteix mèdicament quan és necessari.
Assessorament
jurídic
Comissió Guillats
Albert Garcia Vetlla per l’apadrinament de la colla Guillats de la Selva.
Comissió Goges
Comissió de gènere, sexe i sexualitat, formada per dones de la colla.